تلفن کارخانه : 2223769 (0282) فاکس : 2223789 (0282) بابیش از 55 نمایندگی و واحد فروش در سرتاسر کشور, تحت لیسانس سکو ایتالیا, نماینده انحصاری سامفی فرانسه, نماینده انحصاری مارانتک آلمان