تلفن کارخانه : 3720421 (0262) فکس : 3720702 (0262) نمایندگی زیمنس، کاتراین، پروتکو، یورمت، ای چی آی، دوال مسن، ای وی دیجیتال