تلفن کارخانه : 4353007 4353374 (0262) تلفن دفتر خدمات پس از فروش : 22847555 (021)