جاده خاوران ـ کیلومتر 48 شهرک صنعتی علی آباد ، بلوار توسکا ، لاله 6