آدرس کارخانه : کیلومتر20 آزاد راه قزوین - تهران، روبروی شهرک محمدیه تلفن : 9 - 2568615 (0282) فکس : 2568620 (0282) آدرس مشترک شرکت : صنایع هفت الماس