طراحی و مجری نمای کامپوزیت آلومینیوم، نمای شیشه ای