انجام کلیه امور چاپی (تراکت، سربرگ، فاکتور، بروشور و...)، تکثیر، شماره، پرفراژ، خط تا، صحافی