تولید و توزیع فوم پلی اتیلن بعنوان عایق سه منظوره حرارت, صدا, رطوبت جهت کاربرد در صنعت ساختمان و تاسیسات این محصول همچنین برای بسته بندی ظروف شکستنی و ابزار و وسایل دقیق