آدرس فروشگاه : خیابان کریمخان زند, خیابان سپهبد قرنی, پلاک175 تلفن : 88824185 88844345 (021) فروشگاه نظر آباد : 5325377 (0262)