آدرس کارخانه : کیلومتر 11 جاده قدیم کرج شهریار، پل سپاهان، جاده حسن آباد خالصه تلفن : 66028649 66028435 3-66028252 (021) نام قدیم : فیلکو