عرضه انواع ورقهای صنعتی و ساختمانی، توزیع انواع فولادهای آلیاژی و استنلس استیل، انواع قوطیهای صنعتی، انواع تیرآهن های سنگین، انواع ناودانی اروپایی و روسی، انواع نبشی های بال مساوری و بال نامساوی