جاده خاوران ،1 کیلومتر بعدازپلیس راه شریف آباد ، 45 متری شیرپاستوریزه ،16 متری اول ،آخرین کارخانه سمت راست