قم ،کیلومتر 3 جاده کاشان اول ،میدان بقیه الله ،10 متری انقلاب