اتوماسیون صنعتی ، سیستم های انتقال مواد ،‌ سیستم های توزین الکترونیکی ،‌پاکت پرکن سیمان ، غبارگیرهای کیسه ای ، تابلوهای برق ، چکش های هوا