تهران ـ جاده آبعلی ، 35 متری اتحاد ، خ دوم غربی ، پلاک 23