تلفن کارخانه : 2-2343321 (0255) فاکس :‌ 2343323 (0255) توزیع و تولید کننده تحت لیسانس محصولات ETI