نماینده انحصاری ورق های طرح دار آلیاژی اسپیس پلیت در ایران تلفن دفتر تهران : 22088333 22088334 (021) فکس : 22078182 (021) تلفن دفتر شیراز : 6463177 (10711) فکس : 6463498 (0711)