پنل احضار طبقات و کابین آسانسور، کلیدهای احضار آسانسور، بردها و مدارهای آسانسوری کف کابین آسانسور، گرانیتهای تزئینی