خدمات مهندسی و ساختمانی مربوط به صنایع نفت, گاز و پتروشیمی, تعمیرات و نگهداری و ساخت قطعات مربوط به ماشین آلات دوار