ساندویچ پانل دیواری

توضیحات

(PU)مشخصات فنی ساندویچ پانل دیواری    

  (PU-SWP) و سینوسی (PU_KWP) ساندویچ پانل دیواری ساده

دارای عرض مفید 1 متر وعرض غیرمفید 1/08سانتیمتر

دو رو ورق از جنس گالوانیزه یا آلوزینگ یا آلومینیوم
 
ورق خارجی آج دار:

1- ورق گالوانیزه رنگ شده به ضخامت نرمال 0.8 ، 0.6 ، 0.5 ، 0.4 میلی متر

2- ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 0.80 ، 0.60 ، 0.5 ، 0.4 میلی متر

ورق داخلی:

1 – گالوانیزه یا آلوزینگ رنگ شده به ضخامت نرمال 0.6 ، 0.4 ، 0.5 میلی متر

2 – ورق آلومینیوم به ضخامت نرمال 0.80 ، 0.60 ، 0.5 ، 0.4 میلی متر
 
نوع رنگ کاربردی:

1- پوشش پایینی ورق 7میکرون

2- پوشش بالایی ورق 25 میکرون پلی استر رنگ شده

 (PU) عایق گرمایشی فوم پلی اورتان

چگالی متوسط (40±2) کیلوگرم بر متر مکعب

ضخامتهای موجود 200،150،120،100،80،60،50،40 میلی متر

B2+(Din4102 ) نسوزتخت کلاس استاندارد

  0/018w/mk ضریب هدایت حرارتی

  DB 25 ضریب کاهندگی صوت