سیلیس کوارتز

ماسه سیلیس از محصولات شرکت پالنده صاف مورد مصرف در فیلتر های تصفیه می باشد . این محصول با مشخصات و سایز های ذیل عرضه می گردد:

ماسه سیلیس از محصولات شرکت پالنده صاف مورد مصرف در فیلتر های تصفیه می باشد . این محصول با مشخصات و سایز های ذیل عرضه می گردد:

 

مشخصات سیلیس

Min/Max

Unit

ITEM

White , light brown 

-

Colour

2.6

Gr/cm3

Specific Gravity

Max 2

%

Acid Solubility

6-8

Mohs

Hardness

Min 98

%

SiO2

درصدهای خلوص : 98و 99

تماس با ما


آدرس

خیابان خالد اسلامبولی( وزراء) - کوچه یکم - پلاک 14- واحد 12

تلفن

98-21-88554738

98-21-88554731