پلی اورتان PUR

مقاومت در مقابل تغییر شکل مقاومت بالا در مقابل سایش تغییرات بسیار جزیی در مقابل تغییر دما مقاومت در مقابل لرزشهای دینامیکی مقاومت بالا در مقابل پارگی