تولید کننده گرانول مشکی جهت زیره کفش چکمه شیلنگ وقطعات