برگزاری کنگره های پزشکی داخلی و بین المللی
برگزاری کنگره های پزشکی داخلی و بین المللی

برگزاری کنگره های پزشکی داخلی و بین المللیبرگزاری کنگره های پز ...

توضیحات مختصر:

از جمله تخصص های این مجموعه برگزاری تخصصی کنگره های پزشکی در سطح داخلی و بین المللی می باشد .

تشریفات زرین ناصری ارایه خدمات تشریفات اعم از پذیرایی ، فرستادن مهماندار ،اجرایی کنگره های پزشکی. مجالس عروسی، جشنها،همایشهای بین المللی.نورپردازی و کلیه خدمات مجالس. با دارا کترینگ و طبغ بهترین غذاها با بهترین کیفیت
فروشنده : تشریفات زرین ناصری
عادی
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : خدماتی
98-21-77784277