پروفیل صنعتی
پروفیل صنعتی

پروفیل صنعتیپروفیل صنعتی

توضیحات مختصر:

ارائه کننده انواع پروفیل صنعتی

بزرگترین مرکز فروش فلزات و انواع آهن آلات در بازار آهن تهران فروش انواع تیر آهن , پروفیل و میلگرد
فروشنده : فروش فلزات پارس
ویژه
کشور: ایرانشهر: تهران
نوع فعالیت : شرکت بازرگانی
98-21-٦٦٦٢٩٨٩٠