اجرای کف سازی با بهره گیری از نیروهای متخصص جهت اجرای بتن ریزی وکفسازی با سرعت بالا و کیفیت مطلوب در زمینه: - کفسازی پارکینگ طبقاتی ، اداری ، تجاری و مسکونی -کف سازی سوله و سردخانه - کفسازی پمپ بنزین وپمپ گاز - کف سازی محوطه - کفسازی پیاده رو و راه و باند اجرای آرملات اجرای بتن رنگی اجرای بتن دکوراتیو فونداسیون و سقف تجهیزات مورد استفاده: - تراز لیزری - ماله برقی - دوربین نیوو - دوربین توتال - شمشه ویبره و...