تولید گاردریل جاده مطابق استاندارد ایران و اروپا همراه با کلیه متعلقات مربوطه 

ساخت پایه و برج روشنایی - برج پرچم و انواع سازه های حجیم و مرتفع روشنایی 

ساخت هندریل های پل و صنعتی صنایه نفت و گاز

ساخت استراکچرهای نیروگاههای خورشیدی 

ساخت پایه های دوربین و دکل های دوربین و خاص 

ساخت دکل های مهاری و خود ایستا منوپل 

ساخت سطل ها و مخازن زباله شهری

ساخت انواع گریتینگ و هندریل 

ساخت انواع سازه های فلزی با توجه به سفارش 

09133269748 

www.iranpmg.com 

گالوانیزه گرم قطعات فولادی

گالوانیزه گرم انواع سازه های فلزی مطابق استاندارد ASTM Hot Dip Galvaniz رحمان نژاد