شرکت پلاست گستر مهرابی در سال 1391 با دستگاه تزریق پلاستیک کار خود را اغاز کرده و همکنون اماده همکاری جهت تولید قطعات متنوع با سایرین میباشد