شرکت تولیدی مبل مهر یزدان(امیر آرمیتا سابق) در راستای تولید و فروش مبلمان آماده همکاری است.