این شرکت آمادگی دارد در زمینه های ذیل همکاری لازم را با شما داشته باشد: - مشاوره، طراحی، ساخت و نگهداری سالن های پنوماتیک از 200 مترمربع الی بیش از 100000مترمربع - طراحی و ساخت چادرهای بیمارستانی شامل قسمت های ریکاوری، کلین روم و... - طراحی و ساخت بالن های تبلیغاتی - طراحی و ساخت استندهای بادی تبلیغاتی - طراحی و ساخت خانه های نیمه پیش ساخته 45 ، 65 و85متری هشت ضلعی و...