تولید کننده انواع درب بطری گازبند و آب بند 28 با تکنولوژی برتر ژاپن و ایتالیا