صنایع سنگ امپراطور(ساریخانی) یکی از بزرگترین تولید کنندگان سنگ در ایران میباشد, سنگ دهبید , سنگ تراورتن وسنگهای مرمریت از عمده ترین تولیدات این شرکت است. کارخانجات ما در شهرهای محلات ودهبید از بزرگترین وبروزترین کارخانه های ایران میباشندوهمچنین انبار شرکت (تهران, اتوبان ارتش) که نمایشگاهی از سنگهای متفاوت است به عنوان یکی از بزرگترین مراکز فروش سنگ ساختمانی در تهران شناخته میشود.