تولید کننده ی طناب پلاستیکی در سایز های 3-50 با کیفیت درجه1 (کیش) و درج 1.5(ابریشم) و نخ پلاستیکی درجه1 و1.5