دارنده معادن مرمریت نگار، یاسمین، مهتاب، آرشیداو ... دارنده کارخانه سنگ در سگزی، اصفهان دارنده دفاتر تجاری در کشورهای مختلف: امارات، آلمان، انگلستان، چین و کانادا