طراح مشاور و مجری دکوراسیون داخلی و خارجی ساختمان سیستم پیشرفته ی سقف های شیبدار دکرا،پوششهای نمای داخل و خارج ساختمان پالپینگ،پارکت و کاغذ دیواری،ورمیکس