این شرکت در بخش صادارت سیمان و واردات شمش فولاد و در بخش داخل کشور توزیع سیمان و کیسه آرد ،کیسه برنج،کیسه سیمان در سراسر کشور فعالیت می کند.