شرکت پارس وی باتجربه وتخصص وسابقه ای درخشان وبهره گیری از متخصصان مجرب وجوانان پرتلاش در صنعت ساختمان در رشته های معماری ،نقشه ونظارت،ساخت وساز ،اجرای عملیات عمرانی وطراحی واجرای دیزاین داخلی وخارجی خدمات خوب وماندگاری ارایه نموده است ضمنا یکی از ارایه تامین کنندگان خدمات فروش و توضیح مصالح ساختمانی داخلی وخارجی میباشد این شرکت باتوانمندیهای خوددرزمینه های عمرانی آماده همکاری درتمام نقاط کشور میباشد