فروش لوازم و تجهیزات آبیاری تحت فشار اجرای سیستم های آبیاری و خطوط انتقال آب فروش و اجرای تاسیسات ساختمانی (آب و فاضلاب)