این شرکت در سال 1386 با هدف سبک سازی سازه ای و ارائه خدمات نوین جهت پروژه های عمرانی و صنعتی تاسیس شد. امروز با رزومه ای قابل اعتنا در خدمت توسعه فضاهای صنعتی و ورزشی و... در کشور می باشد.