گروه سازه امن گستر نویـن در سال 1377 باتوجه به دانش شغلی، تجـربیات اکتسابی و استعداد در زمینه ساختمان و سازه های فلزی با توکـل به خداوند مننان فعالیت خود را در راستـای خدمات آهنگری آغاز نمود و از بدو تاسیس در اندیشه تمهیـداتی بوده جهت سرویس دهی مناسب و خدمات بهتر به مشتریان ، اینک سرافراز است که سهم کوچکی در راه خدمت به وطـن عزیزمـان گرفته است .