اجرای پروژه های زیر بنایی ، عمرانی و ساختمانی و تاسیساتی و صنعتی و pipeing پالایشگاتی و پتروشیمی و ساخت مخازن ذخیره