تولید کننده p.v.c مناسب در صنعت سیم و کابل سازی در انواع مخابراتی.روکش.بندتخت.کواکسیال.عایق و فیلری با کیفیت استاندارد