بازاریابی و فروش تسمه های پلاستیکی}pp{در جنوب کشور-پخش لوازم سرد کننده امونیاکی-پخش ترانس های جوش الکترونیکی تولید ایران با ضمانت تعویض.