تولید و عرضه کننده نایلون عریض کشاورزی بصورت : طاقه - دوخت شده - برش شده و ... طبق سفارش تولید (از 1 تا 8 متر)