تولید کننده ظروف یکبار مصرف و فوم تک پرسی دو پرسی ، دو خانه و... ظروف پت و کاغذی ، نایلکس پخش کننده سفره یکبار مصرف نایلونی ، کاغذی ظروف فومی برای بسته بندی موادغذایی ظروف pp برای بسته بندی مواد غذایی