تولیدانواع نایلون ونایلکس نایلونهای عریض از8سانتی الی 10متری ونایلونهای شیرینگ جهت صنایع بسته بندی وکیسه های پلاستیکی دراندازه های مختلف