تولید شیرآلات ربع گرد گازی در 6 سایز - تولید شیرآلات کشویی (فلکه) در 3 سایز