شرکـت ایمنــی صنعت پوشــان کیــان در سال 1377 بـا مدیـریــت مهنــدس نگهبـان بـا شماره ثبت 141450 تاسیس و طی سالها تجربه در امر تهیه و تولید پوشاک ارگانها ،کارخانجات ، بیمارستانها و مراکز دارویی و همچنین لوازم و تجهیزات ایمنی شروع به فعالیت نموده و در این راستا با هدف بکارگیری نیروهای فعال در دو بخش پوشاک و لوازم ایمنی بصورت مستمر تلاش کرده است . در بخش پوشاک : کت و شلوار ـ فرنچ و شلوار ـ پیراهن ـ اورکت و انواع لباسکار درکارگاههای مستقل و مجزا فعالیت مینماید. در بخش لوازم و تجهیزات ایمنی :از قبیل انواع دستکش ـ ماسک ایمنی ـ لباس یکبار مصرف ـ گوشی ـ کلاه و کفش ایمنی و فرم افتخار دارد ارائه خدمات نماید. هم چنین این شرکت توانائی صادرات و واردات پوشاک و لوازم ایمنی را نیز دارد. لذا خواهشمند است با توجه به مطالب فوق از سایت این شرکت بازدید تا در صورت نیاز در خواست مورد تقاضای شما را تولید و تامین نماییم.