انجام پروژه ها به صورت EPC.EPCM، ارائه خدمات مهندسی و مشاوره در زمینه های زمین شناسی، اکتشاف، استخراج نفت، گاز و مواد معدنی، همچنین فرآوری و کانه آرایی مواد معدنی و صنایع وابسته